Privacypolicy Jackieonline.nl

Jackieonline.nl is een online magazine waarbij je samen met andere ‘jackieonline.nl bezoekers’ geïnspireerd wordt door alle nieuws en trends. Met je informatie gaan wij vertrouwelijk om. De privacy voorwaarden zoals hier genoemd zijn van toepassing op alle bezoekers van Jackieonline.nl.

Wie is Jackieonline.nl?

Jackieonline.nl is een handelsnaam van Future Proof media BV. , gevestigd aan het Diemerhof 10-12 (4e etage) te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57672946.

Je gegevens op Jackieonline.nl

We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn. Als u contact met ons opneemt zal u worden gevraagd om persoonlijke basisgegevens te verstrekken. De door u verstrekte informatie is niet beschikbaar voor verkoop, verspreiden van SPAM, gebruik door derden of andere “illegale” acties.

Webstatistieken

Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Jackieonline.nl.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Jackieonline.nl.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Een cookie bevat je IP-adres en geen naam of adresgegevens. In je browser kun je cookies uitschakelen en bestaat de kans dat je bepaalde onderdelen van Jackieonline.nl niet of niet optimaal kunt gebruiken.

Gebruik van gebruikers gegevens

Jackieonline.nl gebruikt jouw informatie om beter op je wensen en behoeften in te spelen. Wij doen ons uiterste beste om je zo relevant mogelijke advertenties te laten zien en gebruiken hiervoor naast je profielinformatie ook de hierboven genoemde cookies en/of je IP adres waar dit nodig blijkt. Jackieonline.nl verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Grensoverschrijdende activiteiten

Om technische en operationele redenen kan het zijn dat je gegevens nodig zijn voor de buitenlandse activiteiten van Jackieonline.nl, voor adverteerdercampagnes die via het buitenland lopen of voor servers die in het buitenland draaien. Ook in dat geval zullen wij met de uiterste zorgvuldigheid met je gegevens omgaan en ons zo veel als mogelijk houden aan de Nederlandse privacyregels. Mocht dit echt onmogelijk zijn dan stem je er mee in dat Jackieonline.nl je gegevens hiervoor gebruikt.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid

Jackieonline.nl kan links bevatten naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons ) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze. Jackieonline.nl is niet verantwoordelijk voor de externe bestemmingspagina’s van geplaatste links en producten op de sites en elke andere link die naar een niet Jackieonline.nl domein gaat. Wel doet Jackieonline.nl alles wat in haar vermogen ligt om de kwaliteit van externe link zoveel als mogelijk te waarborgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat er artikelen wijzigen in deze privacy voorwaarden. Wij wijzen erop dat je daarom regelmatig deze pagina dient te bekijken om hiervan op de hoogte te blijven.

 

Algemene actievoorwaarden winacties Jackie Magazine 
*Jackie Magazine bepaalt wanneer de actie teneinde is.
*Je kunt niet vaker dan één keer winnen.
*Heb je geen Facebook, dan kun je helaas niet deelnemen want we vragen om eerst onze Facebook pagina te “liken”.
*Medewerkers van Jackie Magazine zijn uitgesloten van deelname.
*Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
*Onder de ‘likes’ van de Facebook pagina van Jackie Magazine wordt één winnaar geselecteerd door middel van loting.
*Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
*Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct Nederlands adres aan Jackie Magazine.
*Jackie Magazine is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
*In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Jackie Magazine
*De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
*Deelnemers aan de actie gaan akkoord met deze deelname voorwaarden.
*Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.